Controlling

W dziedzinie controllingu oferujemy szeroki zakres wdrożeń modułowych takich jak CO-OM, CO-PA, CO-PCA, CO-PC, PS. Doradzamy w zwłaszcza w następujących obszarach takich jak:

 • Transparentne przedstawienie kosztów i ich przyczyn powstania
 • Efektywne rozliczenie kosztów na poszczególne produkty, czy usługi
 • Wdrożenie analizy marży pokrycia kosztów stałych w przedsiębiorstwie
 • Planowanie i budżetowanie
 • Controlling przychodów
 • Wdrożenie kontroli wpływających zamówień
 • Zamkniecie miesięczne i roczne ksiąg.
 • Wyznaczenie produkcji w toku i uwzględnienie w sprawozdaniach
 • Integracja z systemem PS w przypadku dużych projektów
 • Programowanie:
 • Programowanie ABAP (ABAP OO) raportów, fiori aplikacji z integracją do Excel
 • CO raporty (report painter/writer, queries, recherche)
 • Programowanie online transakcji
 • Business Application Interfaces (BAPIs)
 • IDocs

Komentowanie jest wyłączone.